luther@chello.sk · LUTHER & PARTNER s.r.o. · Flöglova 3 · 81105 Bratislava · Slovakia

Život bez konca I–IV · 1982

Cena v kategórii dramatickej tvorby – STV súťaž 1983