luther@chello.sk · LUTHER & PARTNER s.r.o. · Flöglova 3 · 81105 Bratislava · Slovakia

Starý včelár · 1981 · TV film

Voľné filmové spracovanie poviedky J.G. Tajovského je lyrickým rozprávaním o tvrdom živote na slovenskej dedine začiatkom 20. storočia a bolestnom striedaní sa generácií.

scenár: Anna Hollá, Jozef Beňovský
kamera: Dodo Šimončič