luther@chello.sk · LUTHER & PARTNER s.r.o. · Flöglova 3 · 81105 Bratislava · Slovakia

Zabudnite na Mozarta · 1985

Viedeň, piaty december 1791. Wolfgang Amadeus Mozart zomrel a okolo jeho smrteľnej postele za zišlo niekoľko ľudí. Oficiálne smútia za zomrelým, no izba je plná nedôvery a vzájomného podozrievania. Mozart bol fascinujúci, no zvláštny muž. Urážal svojich priateľov, ale sám nebol schopný brániť sa pred nepriateľmi a ich intrigami. Policajný vyšetrovateľ hľadá odpovede na otázku, kto z prítomných mal motív a príležitosť zaviniť smrť vynímočného, milovaného i nenávideného skladateľa.


Zlatá plaketa za scenár – MFF Chicago 1985
42. MFF Benátky – účasť v hlavnej súťaži za Spolkovú republiku Nemecko

scenár: Zev Mahler
kamera: Dodo Šimončič